Mysql

Mysql DBA Certification

Mysql DBA Certification Exams

005-002: Certified MySQL 5.0 DBA Part I

Q & A$89.99

006-002: Certified MySQL 5.0 DBA Part II

Q & A$89.99

010-002: Certified MySQL Associate(English)

Q & A$89.99


 
Q&A
Close
Q&A
Shop Now